Hana Kokšalová

koksalova.h@gmail.com

Výš, dál, lépe. Video reflektuje téma soutěžení, honbu za výkonem, vítězstvím. Používá klišé převzatá z motivačních videí. Působivá, vše znamenající sousloví a samozvané pravdy o cestě k úspěchu, jsou přeloženy do češtiny a předneseny s klidnou vážností, zbaveny siláckého patosu. Postava ve videu se pohybuje na podivném objektu, nejspíš odvětrávání, nacházejícím se uprostřed zarůstajícího záhonu v prostoru terasy chátrajícího hotelu Vladimir v Ústí nad Labem. (Video vzniklo pro výstavu Umění oceňovat, která se konala v Moderní galerii AVU v Praze, v červnu 2021.)

Propojení. Experimentálně dokumentární současné sci-fi o včerejšku, zítřku a budoucnosti i minulosti dneška. O úhlech pohledu, způsobech naplňování představ, komunikaci společných cílů. Tři příběhy o jedné futuristické vizi. (2020)

 

AloneTogether (2019)

 

Hana Kokšalová, Klauzury 2019/2020 ZS
Hana Kokšalová, Klauzury 2019/2020 ZS

Ples na Růžovém paloučku 27. 1. 2020 / Prohlášení k akci: Nejedná se přímo o protestní akci. Akce se nesnaží útočit na jakoukoliv konkrétní osobu, instituci, firmu. Akce pouze obecně poukazuje na nedostatek spolupráce jednotlivých sektorů v otázkách městského plánování, nedostatečný důraz na kultivaci funkčního veřejného prostoru, opakovaný vznik mrtvých míst. Pozemek již dlouhodobě provázejí neshody o podobě realizace výstavby, od plánů na bytové domy, multifunční středisko patřící k univerzitě, až ke kancelářské budově se školícím střediskem soukromého majitele. Všechny navrhované realizace byly doprovázeny různými spekulacemi, střety zúčastněných stran i protesty místních a tyto dílčí konflikty nebyly nikdy moderovány ve smysluplné diskuzi, zprostředkovávající dostatek veřejně dostupných informací o vývoji místa. V současné době zde můžeme najít rozestavěné parkoviště v nedobrém stavu. Stavební práce sice velmi pomalu pokračují, ale investor roku 2018 zažádal o povolení k předčasnému užívání stavby - parkoviště - a možnost dostavení původně schváleného multifunkčního střediska v horizontu 2 až 3 let. Stavba je však nekvalitní a pokud by, v extrémním případě, v budoucnu nedostála kolaudace, znamená to znehodnocení lukrativního pozemku v centru města a následné náklady na odstranění. Napadlo mě využít prostor k volné, veřejné, nezištně pořádané akci, a protože mi rozlehlý prostor parkoviště připomněl taneční sál, zvolila jsem ples. Zároveň trochu jako podobenství vznešené aristokratické události, honosné oslavy - však na místě, kde je jasné, že nemáme co oslavovat, ze které neúspěch, skoro až beznaděj přímo září. Vznikne tak paradoxní situace stavící proti sobě pompézní zábavu a společenskou odpovědnost. Situace je ještě umocněna svou neprofesionalitou, satirickým hraním si na událost, spíše než přesně definovanou událostí. Sama se v průběhu akce s nadsázkou stavím do naivní role “princezny”. V zájmu akce je také zjistit potenciální odezvu, reakci. Pozemek je soukromý, tudíž může dojít k vykázání. Akcí se snažím vzbudit úvahy o etice podmínek označení veřejný a soukromý prostor, o postupech přisuzování způsobů využití pozemků v městě, o kvalitě a možnostech veřejného života, o nutnosti neustálého prokazování občanské angažovanosti s nevalným dopadem a dalších spřízněných tématech.

► 9 Photos

 
Hana Kokšalová, Klauzury 2018/2019 ZS
Hana Kokšalová, Klauzury 2018/2019 ZS

HANA #ALONETOGETHER Práce vychází z mého pozorování sociální sféry ve virtuálním prostředí. Dlouhodobě si všímám, jak fungování na sociálních sítích mění lidskou psychiku, způsob navazování kontaktu, komunikace, sebepojetí jedince, což následně přetváří strukturu a zákonitosti celé společnosti. Vycházím z tématu společenského odloučení a ilustruji případy, kdy je pocit lidské přítomnosti nahrazován virtuálně, na základě mého pozorování častého výskytu internetového obsahu, který postrádá profesionální kvality, jasný účel a užitek a slouží jen jako nahlédnutí do života někoho jiného, však bez osobní roviny soukromí, neboť úroveň soukromí u dobrovolně se prezentujících internetových person je dle mého názoru vnímána u současného publika jako nízká, neboť jsou jakékoliv osobní určující prvky konzumovány oproštěné od směrodatné důležitosti. Prezentovaný výřez osobního prostoru je vnímám spíše jako nutná kulisa tvořící iluzi autenticity. HANA, nejasně definovaná entita, prezentující se jako lidská asistentka, nabízí sebe jako produkt poskytnutí nejstarší služby, společnosti. Pohybuje se na hraně soukromé osoby sdílející svůj život na sociální síti a odosobněného lidského produktu, kterému sociální síť slouží k sebepropagaci a zveřejnění užitného obsahu. Upozorňuje tak na nutnou modulaci osobnosti při tvorbě profesních vztahů ve virtuálním prostředí, která se nabaluje na změny v soukromém vyjadřování na sociálních sítích přerodem prostoru sociálních sítí v trh s vlastními schopnostmi a kreativním obsahem uživatelů. Ve videích předvádí nejobyčejnější domácí činnosti bez výrazného příběhu a úpravy k zachycení své nevýraznosti, obyčejnosti, lidskosti, jež jí činí lidem blízkou, aniž by musela být fyzicky přítomna. Nesnaží se diváka zaujmout, ale nabídnout alternativu k jeho reálnému domácímu prostředí. Zároveň tím otevírám otázky společenských rolí a "tradičního" pomalého způsobu života, jehož aspekty jsou v lidech navzdory technologickému vývoji stále ukotvené a hledají si náhradu v novém, digitálním prostředí. Jedná se o postupně rozšiřovaný soubor videí nahraných na YouTube a propagační instagramový profil. Sleduje případnou odezvu, ale jako hlavní cíl požaduje jen upozornění o své existenci. YOUTUBE: AloneTogether INSTAGRAM: hana_alonetogether

► 7 Photos

 

 

Společné výstavy:

2022 Diplomky 22, Výstava bakalářských a diplomových prací FUD UJEP, Fakulta umění a designu UJEP, Ústí nad Labem

2022 Intermezzo, GAMP, Pardubice

2021 Umění oceňovat, Moderní galerie AVU, Praha

2021 Scalní video VIII, Brno Art Week, Brno