Alexandra Naušová

nausova.al@gmail.com

http://nausova.cz/

www.audiovylety.cz

www.originalsouvenir.org

Jediný dron zničil celou generaci ptáků. Zkombinovala jsem drony s osvědčenými postupy, jak uchránit vzácnou úrodu před nálety nenechavých ptáků. Vytvořila jsem funkční plašičky. Budou takto vypadat záhonky zahrádkářů – kutilů za pár let, nebo tak už vypadají? Přizpůsobí se příroda? (2021)

PIM – pen in mouth. Série objektů reaguje na frustraci posledních měsíců a vychází z experimentu často citované studie Fritze Stracka a hypotézy zpětné vazby obličeje. Tato studie popisující vytvoření umělého úsměvu pomocí vložení tužky do úst byla mnohokrát opakována, nikdy však se stejným výsledkem. Nejrůznější zdroje uvádí, že umělý úsměv nám zlepší náladu, navodí dobrou atmosféru a pomáhá řešit naše reálné problémy. Vytvořením zdravotnické pomůcky PIM reaguji na potřebu upřednostňovat reálná dlouhodobá řešení před těmi jednoduchými. Občas však přijde moment, kdy nejlepší řešení všech našich problémů je vložení si tužky do úst. (2021)

V rámci bakalářské práce s tématem Tanec ve vizuálním umění vzniklo video s názvem Skvěle, efektivně, nejlépe. Toto dílo dává do souvislosti neřízený spontánní pohyb, který provádí lidé při tanci s tím záměrným a řízeným, který děláme vědomě s vidinou nějakého výsledku. Na pseudo instruktážním videu jsou použity záznamy bezstarostně tančících lidí. Pohyby těchto lidí jsou použity a upraveny do podoby, která je pro fyziologii lidského těla prospěšnější, nicméně jsou stále funkční na tanečním parketu. Bezstarostnost, kterou při tanci prožíváme, se v dokonalosti a efektivitě prováděných tanečních pohybů vytrácí a jde tak jen o skladbu pohybů, které provádíme s vidinou nějakého výsledku – spalování tuků, zlepšení fyzické kondice, nabrání svalové hmoty. Hlavní a zneklidňující zprávou díla tedy je, že z našich životů mizí spontánnost a je třeba být za každou cenu co nejvíce efektivní. Nic nemá smysl dělat “jen tak”. (2020)

 

Alexandra Naušová a Simona Patelisová na výstavě Topografie naděje – Design a umění na cestě, Muzeum města Ústí nad Labem v rámci projektu Mo(nu)mentální topografie, 2018
Alexandra Naušová a Simona Patelisová na výstavě Topografie naděje – Design a umění na cestě, Muzeum města Ústí nad Labem v rámci projektu Mo(nu)mentální topografie, 2018

Monument Ústí nad Labem. Projekt vznikl pro plánovanou výstavu Fakulty umění a designu Mo(nu)mentální topografie jako objekt do veřejného prostoru. Inspirovaly jsme se logem Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020, které v médiích a na sociálních sítích zvedlo vlnu pobouření. Převzaly jsme původní návrh Radka Fetterse a snažily se co nejvěrněji dodržet jeho vizuál při přenášení do 3D modelu. Ten chceme dále realizovat v nadživotní velikosti s konceptem instalovat ho do veřejného prostoru města Ústí nad Labem. Celý projekt je inspirován zhmotnělými nápisy logotypů nacházejících se například v Amsterdamu, Trnavě nebo Portu. Objekty se staly atrakcí jednak pro návštěvníky, ale i pro místní obyvatele. Turisté si s monumenty pořizují fotografie, které sdílí na sociálních sítích, aby se svým známým pochlubili, na jakém místě se zrovna nachází. Projekt „Monument Ústí nad Labem“ prolíná několik rovin. V kritické rovině jde hlavně o nadsázku: monumentalizací objektu chceme poukázat na absurdní grafiku, bizarní design a celkově nekoncepční řešení autora. Proto také chceme s určitou mírou vtipu zpracovat objekt, ve kterém dáme tomuto logu novou a diametrálně odlišnou funkci. V průběhu přípravy vizualizace jsme si uvědomily, že námi navržený 3D model svými charakteristickými rysy skutečně zapadá do specifické a jedinečné atmosféry města Ústí nad Labem. Vznikající site-specific objekt je pro nás reakcí na stav, ve kterém se nachází nejen identita loga, ale i města. V projektu se počítá i s možnou participací vedení města Ústí nad Labem, kterému budeme posléze adresovat dopis, v němž se snažíme vzbudit otevřenou diskuzi a také získat povolení k instalaci objektu do veřejného prostoru.

► 2 Photos

 
Alexandra Naušová a Simona Patelisová na výstavě Topografie naděje – Crystallized, Dům umění Ústí nad Labem v rámci projektu Mo(nu)mentální topografie, 2018
Alexandra Naušová a Simona Patelisová na výstavě Topografie naděje – Crystallized, Dům umění Ústí nad Labem v rámci projektu Mo(nu)mentální topografie, 2018

Procesuální instalace De-formace. Dva jasné a srozumitelné předměty na jednom místě (cukr a lžíci) jsme zvolily pro procesuální instalaci a performance pro Dům umění Ústí nad Labem k výstavě Topografie naděje – Crystallized v rámci fakultního projektu Mo(nu)mentální topografie. Performance spočívá v zahřívání krystalů cukru na lžíci nad kahanem. Karamel následně naléváme na jedno vymezené místo v různých intervalech po dobu trvání výstavy. Výsledkem je pak tedy průběžně progresivní a zároveň nahodilý objekt – pozůstatek po naší „marnotratné a otrocké“ práci. Cesta k cíli vede i jednoduššími způsoby, my jsme si ale vybraly tento, který pro nás zobrazuje beznaděj a nostalgii jistého zmaru reprezentující jasně dané procesy nacházející se v dnešní i minulé době. Cílem performance je „dekrystalizovat“ (houževnatou, dlouho trvající a složitou prací, u které je potřeba být velmi trpělivými). V obecnější rovině chápeme projekt jako komentář, nejen k historickým událostem, ale také jako asociaci k aktuálnímu společenskému a politickému dění i vývoji. V rámci konkrétnějšího výkladu vstupuje do projektu samozřejmě mnohem více dílčích témat, jako např. téma drogy (opět ve spojení s pocitem marnosti), téma potraviny – cukru, který vždy v krizových obdobích představoval velkou vzácnost a na lokální úrovni se dotýkáme také bývalého prosperujícího cukrovaru v Ústí nad Labem, který rovněž může symbolizovat zmar a zánik.

► 8 Photos

 
Alexandra Naušová, Klauzury II 2017/2018 LS (společně se Simonou Patelisovou)
Alexandra Naušová, Klauzury II 2017/2018 LS (společně se Simonou Patelisovou)

Monument Ústí nad Labem. Projekt vznikl pro plánovanou výstavu Fakulty umění a designu Mo(nu)mentální topografie jako objekt do veřejného prostoru. Inspirovaly jsme se logem Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020, které v médiích a na sociálních sítích zvedlo vlnu pobouření. Převzaly jsme původní návrh Radka Fetterse a snažily se co nejvěrněji dodržet jeho vizuál při přenášení do 3D modelu. Ten chceme dále realizovat v nadživotní velikosti s konceptem instalovat ho do veřejného prostoru města Ústí nad Labem. Celý projekt je inspirován zhmotnělými nápisy logotypů nacházejících se například v Amsterdamu, Trnavě nebo Portu. Objekty se staly atrakcí jednak pro návštěvníky, ale i pro místní obyvatele. Turisté si s monumenty pořizují fotografie, které sdílí na sociálních sítích, aby se svým známým pochlubili, na jakém místě se zrovna nachází. Projekt „Monument Ústí nad Labem“ prolíná několik rovin. V kritické rovině jde hlavně o nadsázku: monumentalizací objektu chceme poukázat na absurdní grafiku, bizarní design a celkově nekoncepční řešení autora. Proto také chceme s určitou mírou vtipu zpracovat objekt, ve kterém dáme tomuto logu novou a diametrálně odlišnou funkci. V průběhu přípravy vizualizace jsme si uvědomily, že námi navržený 3D model svými charakteristickými rysy skutečně zapadá do specifické a jedinečné atmosféry města Ústí nad Labem. Vznikající site-specific objekt je pro nás reakcí na stav, ve kterém se nachází nejen identita loga, ale i města. V projektu se počítá i s možnou participací vedení města Ústí nad Labem, kterému budeme posléze adresovat dopis, v němž se snažíme vzbudit otevřenou diskuzi a také získat povolení k instalaci objektu do veřejného prostoru.

► 5 Photos

 
Alexandra Naušová, Klauzury I 2017/2018 LS (společně se Simonou Patelisovou)
Alexandra Naušová, Klauzury I 2017/2018 LS (společně se Simonou Patelisovou)

Dva jasné a srozumitelné předměty na jednom místě (cukr a lžíci) jsme zvolily k performance koncipovanou pro Dům umění Ústí nad Labem k výstavě Crystallized v rámci fakultního projektu Mo(nu)mentální topografie na podzim roku 2018. Performance spočívá v zahřívání krystalů cukru na dvou kahanech a lžících zároveň. Karamel následně naléváme na jedno vymezené místo – podstavec mezi námi – v různých intervalech po dobu trvání výstavy. Výsledkem je pak tedy průběžně progresivní a zároveň nahodilý objekt – pozůstatek po naší „marnotratné a otrocké“ práci. Cesta k cíli vede i jednoduššími způsoby, my jsme si ale vybraly tento, který pro nás zobrazuje beznaděj a nostalgii jistého zmaru reprezentující jasně dané procesy nacházející se v dnešní i minulé době. Cílem performance je „dekrystalizovat“ (houževnatou, dlouho trvající a složitou prací, u které je potřeba být velmi trpělivými). V obecnější rovině chápeme projekt jako komentář, nejen k historickým událostem, ale také jako asociaci k aktuálnímu společenskému a politickému dění i vývoji. V rámci konkrétnějšího výkladu vstupuje do projektu samozřejmě mnohem více dílčích témat, jako např. téma drogy (opět ve spojení s pocitem marnosti), téma potraviny – cukru, který vždy v krizových obdobích představoval velkou vzácnost a na lokální úrovni se dotýkáme také bývalého prosperujícího cukrovaru v Ústí nad Labem, který rovněž může symbolizovat zmar a zánik.

► 5 Photos

 

 

Společné výstavy:

2022 Stavový prostor, Galerie E. Filly, Ústí nad Labem

2022 Tisíc a Tvůj pohled, Baugewerkeschule Zittau, Žitava, Německo (s P. Kubáčem a L. Hyškovou)

2022 Sweet reality, Galerie Fotografic, Praha (s P. Kubáčem a L. Hyškovou)

2021 Nahe bei … Approximationen Derivate Surrogate, Motorenhalle, Dresden, Německo

2021 Dědictví mytologie, Dům umění Ústí nad Labem, Ústí nad Labem

2021 DEMO(U)LICE, venkovní interaktivní projekce v rámci projektu Forget Heritage, piazzeta, Veřejný sál Hraničář, Ústí nad Labem (projekt s P. Kubáčem a L. Hyškovou)

2021 Byla porta – byla by trampská, venkovní projekce v rámci projektu Forget Heritage, piazzeta, Veřejný sál Hraničář, Ústí nad Labem (projekt s P. Kubáčem a L. Hyškovou)

2021 Umění oceňovat, Moderní galerie AVU, Praha (projekt s P. Kubáčem)

2021 Scalní video VIII, Brno Art Week, Brno

2020 Pokoje 2020, Stay Home Edition, Praha

2020 Identita věcí, Billboart Gallery, galerie ve veřejném prostoru, Ústí nad Labem (s P. Kubáčem a L. Hyškovou)

2020 Diplomky 20, Výstava bakalářských a diplomových prací FUD UJEP, Fakulta umění a designu UJEP, Ústí nad Labem

2020 Potkali jsme Platóna, ale nečetli jsme ho, Pragovka, Praha

2020 RE–?, Karlínská Invalidovna, Galerie 3Kurátorek, Praha

2019 Svoboda, Karlínská Invalidovna, Praha

2019 Labyrinth, Výstava ateliéru Digitální média FUD UJEP, Pragovka, Praha

2019 Grand Opening Invalidovny, Karlínská Invalidovna, Praha

2019 Osmé symposium v Zahradách, Löblhof & Artgrund, Staňkovice

2018 Mo(nu)mentální topografie, Topografie naděje – Crystallized, Dům umění Ústí nad Labem, Ústí nad Labem

2018 Mo(nu)mentální topografie, Topografie budoucnosti – Design a umění na cestě, Muzeum města Ústí nad Labem, Ústí nad Labem

2018 Mo(nu)mentální topografie, Zastřená topografie – Poutníci nad mořem mlhy, Galerie E. Filly, Ústí nad Labem

2018 Neukončené procesy, Farmstudio, Vysoká u Mělníka

2018 Odcizení podle slovníku, Galerie E. Filly, Ústí nad Labem (účast v rámci dorovodného programu s projektem www.audiovylety.cz/)

 

Ceny:

2020 Cena ateliéru Digitální média FUD UJEP

2018 Cena ateliéru Digitální média FUD UJEP

 

Stáže:

2021/2022 Universidade de Évora – Escola de Artes, Portugalsko (studijní stáž)

2018/2019 Vilnius Academy of Arts, Litva (studijní stáž)