Gabriela Procházková

gproch@seznam.cz

https://gabrielaprochazka.com/

Diplomovou práci autorky představuje audiovizuální instalace v naprosto zatemněném prostoru, pro který byla site-specific vytvořena. Zdrojem světla jsou zde blikající bílé a barevné zářivky, zvuk není rytmický a jedná se spíše o různě modulované hluky. Zvuk a světlo spolu vytvářejí jakousi skladbu, která intenzivně působí na naše smysly. Autorka cíleně využívá tzv. afterimages, tedy obrazů, které vznikají v lidském oku po rychlém záblesku světla. Zážitek je pak unikátní, protože záleží na místě, odkud divák světelné výjevy sleduje, nebo jak se v prostoru pohybuje či jak v danou chvíli pohne hlavou. Divák se stává součástí komplexního díla obklopen mohutným zvukem a nenápadně gradující kompozicí světelných záblesků. (Video představuje záznam části celého projektu.)