Miroslav Hašek (absolvent)

hasek88@seznam.cz

www.miroslavhasek.cz

 

Téma disertační práce (práce obhájena v roce 2017): Narativní tendence v současném umění

Anotace disertační práce:

Disertační práce se zabývá proměnou současné vizuální kultury se zřetelem k narativní složce uměleckého díla. Všímá si vlivu současných médií a digitálních technologií na výtvarné umění i vizuální gramotnost obecně. Práce reflektuje způsoby vyprávění příběhu v různých oblastech výtvarného umění (malba, fotografie, film a video). Teoretické poznatky pak slouží jako východiska pro realizaci vlastního uměleckého projektu.

 

Rozhovor s Mírou Haškem na Artalk.cz

Míra Hašek se stal vítězem Ceny EXIT 2011 (vítězem 5. ročníku celostátní soutěže pro studenty vysokých uměleckých škol ČR). Vyhlášení proběhlo 14. 12. 2011 v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem.
O finalistech a vítězi rozhodla devítičlenná komise ve složení: Tomáš Vaněk – AVU Praha / Jiří Kovanda – FUD UJEP Ústí nad Labem; AVU Praha / Milena Dopitová – VŠUP Praha / Martin Zet – FAVU VUT Brno / Michal Kalhous – FU OU Ostrava / Dušan Záhoranský – MeetFactory Praha, Andrea Domesle – kurátorka (CH) / Antje Weitzel – nezávislá kurátorka, Berlin (GER) / Iduna Böhning – vizuální umělkyně a galeristka, Drážďany (GER).

exit-10

 

Práce z bakalářského a magisterského studia v ateliéru Digitální média:

Video je příběhem ženy a muže, příběhem, který se s žertovnou nadsázkou a dojemnou ironií dotýká lidské touhy jakožto základního a hnacího principu lidské existence. Celým příběhem prolíná jedna z nejslavnějších árií z nedokončené opery Giacoma Pucciniho Turandot – Nessun dorna, která svým patosem ještě více podporuje emotivně vypjatou situaci. Přesné a promyšlené spojení hudby a obrazu, použití klasických filmových postupů a práce s aktéry podvědomě diváka připravují na očekávané rozuzlení, které se ovšem nekoná.

Videa reflektují společné soužití mě a mé babičky, která přichází na jednoduché způsoby ulehčení si domácích prací, a to pomocí více či méně komplikovaných postupů. Její počínání vychází z potřeby vykonat úkon samostatně, bez pomoci kohokoliv z rodiny.

Toto video se odvíjí od mých předešlých projektů, které by se daly shrnout pod téma „Homeperformance“. Soustředil jsem se na konkrétní osobu vykonávající určitou specifickou činnost, ovšem postupně můj zájem o danou osobu začal opadat a koncentroval jsem se spíše na onu činnost, kterou daná osoba vykonává s dávkou absurdity. Tímto postupem jsem se dostal k určitému principu. Konkrétně v tomto videu vycházím z jednoho ze zahrádkářských pounačení nebo spíše zásad: „Nešlap do záhonu“, nebo „…do záhonu se přece nešlape“. Jedná se celkem o banální činnost a i dějová linie je jednoduchá. Způsob vyprávění příběhu, nebo spíše situace, je dosti popisný, krok po kroku líčí danou činnost filmovým způsobem vyprávění. Kamera je voyerská, nedochází k popisu toho, co vidí účinkující osoba.

 

www.artalk.cz

 

Samostatné výstavy:

2015 Dlouho jsem se sám sebe neptal a zapomněl jsem všechny odpovědi, Dům pánů z Kunštátu, Dům umění města Brna, Brno (tisková zpráva)

2014 Portrét umělce, Galerie Altán Klamovka, Praha (Artalk.cz)

2012 Hranice možností, Galerie Jelení, Praha

2012 Homeperformance, Galerie Kostka, Meetfactory, Praha (Artalk.cz)

2011 Homeperformance, Galerie 3 x 3, Liberec, samostatná výstava (info)

 

Společné výstavy:

2019 Labyrinth, Výstava ateliéru Digitální média FUD UJEP, Pragovka, Praha

2018 Mo(nu)mentální topografie, Galerie E. Filly, Ústí nad Labem

2017 Návod k použití, Galerie E. Filly, Ústí nad Labem

2016 In Their Eyes…, Dům umění Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 

2016 In Their Eyes…, Kunsthalle Eurocenter Lana, Itálie 

2015 Videokemp, Přehlídka současného videoartu, Park Klamovka – Galerie Altán Klamovka, Praha

2015 Tektonika paměti, Dům umění města Brna, Brno (tisková zpráva)

2014 Tektonika paměti, Galerie E. Filly, Ústí nad Labem (tisková zpráva)

2014 Proč si nejdeš hrát s bráchou? Trafačka, Praha (Artalk.cz)

2014 Street for Art Festival 2014, Praha (streetforart.cz)

2014 NULLA DIES SINE LINEA, Postkonceptuální přesahy v české kresbě, Galerie E. Filly, Ústí nad Labem (Artalk.cz)

2014 Československo, Galerie Bunker, Nitrianska galéria, Nitra, Slovenská republika (Artalk.cz)

2013 Hi5! Dům umění města Brna, Brno (Artalk.cz, info)

2012 Paralelní historie, GASK – Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora (Artalk.cz)

2012 Univerzita Předlice, Výstava studentů a pedagogů FUD UJEP, Národní galerie, Veletržní palác, Praha (Artalk.cz, ČT24, tisková zpráva, info)

2012 Crash Test 2012, Topičův salon, Praha (článek v Lidových novinách)

2012 Obraz, v ktorom žijeme, Dom umenia, Bratislava, Slovenská republika

2012 VI. Zlínský salon mladých, Krajská galerie výtvarného umění, Zlín

2012 Gym Lessons, Czech Center, New York, USA (článek v MF, katalog, info)

2011/12 Obraz, v kterém žijeme, GASK – Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora

2011 Obraz, v kterém žijeme, Galerie E. Filly, Ústí nad Labem (článek v A2, Artalk.cz, info)

2011 Cena EXIT 2011, Galerie E. Filly, Ústí nad Labem, laureát ceny (článek v Ateliéru, rozhovor na Artalk.cz)

2011 Domácí práce – výstava ateliéru Digitální média FUD UJEP, Galerie Aula FaVU VUT, Brno (info)

2011 Ministerstvo školství varuje: Segregace vážně škodí Vám i lidem ve Vašem okolí,  Galerie NAPA, Nostický palác, Praha

2011 Videokemp 2011, Malinovského náměstí, Brno

2010 EXIT a.a.O., Kunstraum Kreuzberg, Bethanien, Berlin, Německo (info)

2010 Hra na náhodu, Galerie E. Filly, Ústí nad Labem (článek ve Flash Art)

2010 Tajemství žluté aktovky, Galerie NOD, Praha (Artyčok)

2010 Tvoření světů, Galerie E. Filly, Ústí nad Labem (Artyčok)

2009 Cena EXIT 2009, Galerie E. Filly, Ústí nad Labem (Artyčok)

 

Ceny:

2012 Cena děkana FUD UJEP

2011 Cena EXIT 2011 – vítěz 5. ročníku soutěže pro studenty vysokých uměleckých škol ČR (článek v Ateliéru, rozhovor na Artalk.cz)

2010 Cena ateliéru Digitální média FUD UJEP