Libor Ptáčník

franta.ramus@gmail.com

Video je příběhem ženy a muže, příběhem, který se s žertovnou nadsázkou a dojemnou ironií dotýká lidské touhy jakožto základního a hnacího principu lidské existence. Celým příběhem prolíná jedna z nejslavnějších árií z nedokončené opery Giacoma Pucciniho Turandot – Nessun dorna, která svým patosem ještě více podporuje emotivně vypjatou situaci. Přesné a promyšlené spojení hudby a obrazu, použití klasických filmových postupů a práce s aktéry podvědomě diváka připravují na očekávané rozuzlení, které se ovšem nekoná.

Toto video vzniklo jako určitá hra s vizualitou scény a zvukem (hudbou). Oba tyto elementy si ve vzájemném spojení pohrávají s imaginací diváka a vytvářejí dojem dramatičnosti a “filmovosti”, ačkoliv je dějová linka videa velmi jednoduchá až triviální. To je ještě podtrženo použitím umělohmotné figurky jako ústřední postavy celého filmu namísto živého herce.

 

https://www.artalk.cz/?s=%22libor+pt%C3%A1%C4%8Dn%C3%ADk%22

 

Společné výstavy:

2013 Hi5! Dům umění města Brna, Brno (Artalk.cz, info)

2012 Univerzita Předlice, Výstava studentů a pedagogů FUD UJEP, Národní galerie, Veletržní palác, Praha (Artalk.cz, ČT24, tisková zpráva, info)

2012 Obraz, v ktorom žijeme, Dom umenia, Bratislava, Slovenská republika

2012 Gym Lessons, Czech Center, New York, USA (článek v MF, katalog, info)

2011/12 Obraz, v kterém žijeme, GASK – Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora

2011 Obraz, v kterém žijeme, Galerie E. Filly, Ústí nad Labem (článek v A2, Artalk.cz, info)

2011 Videokemp 2011, Malinovského náměstí, Brno