Nela Neubauerová

nela.neub@gmail.com

Jak to bylo? Instalace se zabývá procesem zapomínání a opětovného vzpomínání. Proces ilustruji na vzpomínce na moji hračku – panenka s natahovacím klíčkem, který spustil specifickou hudbu hracího strojku (orchestrionku). Symbolickým prvkem vzpomínky se stal klíček, vytvořený ve 3D programu, vytištěný na 3D tiskárně. Vzniklý klíček se stal modelem pro následující reprodukci vytvořenou fotogrammetrickým skenováním a dalším 3D tiskem. Původní (nejdokonalejší) model se tak postupným skenováním svých reprodukcí rozkládal a deformoval do výsledného nedokonalého tvaru (fragmentu), stejně jako se deformují naše vzpomínky. Do objektů jsem nezasahovala postprodukčně. Pro skenování byly nastaveny jasně definované podmínky. Snižovala jsem počet vstupních informací (množstvím fotografií, zhoršením osvětlení). V samotné instalaci jsem zvolila postavení objektů do řady vedle sebe, což by mělo ilustrovat jednotlivé vrstvy procesu zapomínání. Součástí instalace je také hudební skladba. Nejde o konkrétní zvuk hračky, ale o pocitovou reflexi, vytvořenou za pomocí vzpomínání. Klíčky jsou umístěny na polštářcích, které svou podstatou i barevností odkazují k dětství. Umístění na polštářcích a soklech zároveň dodává objektům určitý moment cennosti a vzácnosti, podobně, jak tomu bývá u našich vzpomínek. Dílo sice vychází ze subjektivní reflexe, ale snaží se o univerzálnější přesah, tedy zamýšlí se nad lidskou pamětí a vzpomínkou v obecnější rovině. Moje konkrétní osobní zkušenost tak může divákovi připomenout jeho vlastní prožitek a evokovat něco, na co již dávno sám zapomněl. (video Lucie Kolečkářová)

 

Nela Neubauerová, Klauzury 2022/2023 ZS
Nela Neubauerová, Klauzury 2022/2023 ZS

Jak to bylo? Instalace se zabývá procesem zapomínání a opětovného vzpomínání. Proces ilustruji na vzpomínce na moji hračku – panenka s natahovacím klíčkem, který spustil specifickou hudbu hracího strojku (orchestrionku). Symbolickým prvkem vzpomínky se stal klíček, vytvořený ve 3D programu, vytištěný na 3D tiskárně. Vzniklý klíček se stal modelem pro následující reprodukci vytvořenou fotogrammetrickým skenováním a dalším 3D tiskem. Původní (nejdokonalejší) model se tak postupným skenováním svých reprodukcí rozkládal a deformoval do výsledného nedokonalého tvaru (fragmentu), stejně jako se deformují naše vzpomínky. Do objektů jsem nezasahovala postprodukčně. Pro skenování byly nastaveny jasně definované podmínky. Snižovala jsem počet vstupních informací (množstvím fotografií, zhoršením osvětlení). V samotné instalaci jsem zvolila postavení objektů do řady vedle sebe, což by mělo ilustrovat jednotlivé vrstvy procesu zapomínání. Součástí instalace je také hudební skladba. Nejde o konkrétní zvuk hračky, ale o pocitovou reflexi, vytvořenou za pomocí vzpomínání. Klíčky jsou umístěny na polštářcích, které svou podstatou i barevností odkazují k dětství. Umístění na polštářcích a soklech zároveň dodává objektům určitý moment cennosti a vzácnosti, podobně, jak tomu bývá u našich vzpomínek. Dílo sice vychází ze subjektivní reflexe, ale snaží se o univerzálnější přesah, tedy zamýšlí se nad lidskou pamětí a vzpomínkou v obecnější rovině. Moje konkrétní osobní zkušenost tak může divákovi připomenout jeho vlastní prožitek a evokovat něco, na co již dávno sám zapomněl.

► 10 Photos

 

 

Společné výstavy:

2024 CRASHTEST 13: REALITY CHECK , Galerie Jilská, Praha

2023 Tekoucí identity, Galerie Rampa, FUD UJEP, Ústí nad Labem

 

Další aktivity:

2023 Vampires after Dracula, příspěvek do časopisu Bublina, FaVU VUT, Brno (str. 136–141)

2023 Konečně mám čas na čtení, DUÚL, Ústí nad Labem, performance v rámci vernisáže výstavy Chyceni slovy, 7. 6.  (společně s kolektivem HKD)

2023 SEBE, Činoherní studio, Ústí nad Labem, performance, 31. 5. (společně s kolektivem HKD)

2023 Festival Podtvrzí, Krásenský vrch, happening, 21. 7.–23. 7. (společně s kolektivem HKD)