Barbora Ondřichová

barahal@seznam.cz

Zabývám se tématem efektivity. Vycházím z osobní zkušenosti, o které se však domnívám, že se s ní v menší či větší míře setkává každý. Jedná se o přílišné analyzování, promýšlení, porovnávání a připravování, které se k mnoha oblastem našeho fungování, přes svou zdánlivou přínosnost, nehodí. Mnohdy nás zdržuje, vyčerpává a ve výsledku trvá činnost déle, než kdyby byla spontánně vykonána. Právě proces, předcházející dané činnosti (cíli), jsem si pracovně nazvala snahou o „superefektivitu“. V průběhu realizace jsem balancovala mezi dvěma dosti odlišnými způsoby zachycení a tedy i vyznění – mezi jistou formou osobní performace a univerzálním manuálem. Videa jsou pro mě zobecněným zachycením logicky nelogického počínání, které se díky své schematičnosti a odosobnění mohou dotknout každého.

 

Společné výstavy:

2019 Labyrinth, Výstava ateliéru Digitální média FUD UJEP, Pragovka, Praha

2017 Diplomky 17, Výstava bakalářských a diplomových prací FUD UJEP, Dům umění, Ústí nad Labem

2017 Odejzd – Abgefahren, Projekt pro tramvajové muzeum, Chemnitz, Německo