Linda Páleníková

lindush.pa@gmail.com

 

Společné výstavy:

2013 Hmat, 5x5x5, Galerie Armaturka, Ústí nad Labem

 

Stáže:

2012/2013 National Academy of Art, Sofia, Bulharsko (studijní stáž)

2011/2012 Fakulta umění a designu UJEP – ateliér Performance, Ústí nad Labem (studijní stáž)