Michaela Hrabová

m.hrabova@seznam.cz

V roce 2015 byla Michaela Hrabová vybrána mezi deset finalistů Ceny EXIT 2015,  7. ročníku celostátní soutěže pro studenty vysokých uměleckých škol ČR a SR (Artalk.cz).

02b

Voy(ag)eur. Projekt pro Cenu EXIT 2015. Sedm povídek z cest městskou hromadnou dopravou vzniklo nepřirozeně přirozenou cestou. Jsou to příběhy, které se utvářely náhodně podle toho, komu jsem zrovna četla přes rameno. Kniha je komplexním záznamem dlouhodobé performance. Záznam je pořizován systematicky a kniha tak podrobně dokumentuje činnost, jako by to byl snad nějaký vědecký projekt. Přitom jde ale o banální jev, kterému většinou lidé nepřikládají vůbec žádnou váhu. Ta padá na malichernosti vztahů a nezbývá kapacita si uvědomit, že právě čtou jednu knihu s někým dalším, kdo je pět centimetrů od nich a sami se tak nachází v poměrně intimní situaci.

Sérií videí se zamýšlím nad životy lidí, které každodenně potkávám a míjím bez povšimnutí, lidí, kteří žijí stejně (ne)důležité životy jako my sami, tráví čas podobně jako my a vykonávají stejné činnosti. Zaměřila jsem se právě na banální lidské činnosti, kterým nepřikládáme přílišnou důležitost, i když tyto aktivity zabírají ve výsledku většinu našeho života. Videa reflektují moji touhu a (marnou) snahu nahlédnout do životů jiných lidí a možná i na chvíli zapomenout na život vlastní a „vyzkoušet“ nějaký jiný. Pokouším se o to studiem toho jediného, co o nich vím, toho, co vidím, že dělají během okamžiku našeho střetu. Tento okamžik tedy zaznamenám, do detailu nastuduji a sebe samu pak obsadím do role na místo onoho člověka. V průběhu performance se snažím dodržet autenticitu původní atmosféry a vžít se do role bez zatížení vlastními myšlenkami. Synchronizace obou záznamů také navozuje zamyšlení nad tím, kolik lidí na světě ve stejnou chvíli provádí totožnou činnost a jak jsme si všichni vlastně podobní.

 

https://artalk.cz/?s=michaela+hrabov%C3%A1

 

Společné výstavy:

2015 Cena EXIT 2015, Galerie E. Filly, Ústí nad Labem (Artalk.cz)

2015 Videokemp, Přehlídka současného videoartu, Park Klamovka – Galerie Altán Klamovka, Praha

2015 Obraz elektronický, Výstava Katedry elektronického obrazu FUD UJEP, Podnik, Praha

2014 Linie identity, Blaue Fabrik, Dresden, Německo

2014 Mezinárodní festival dokumentárních filmů, Laboratorium, Galerie Půda, Jihlava

 

Ceny:

2014 Cena ateliéru Digitální média FUD UJEP