Jan Hrubeš

jan.hrubes@centrum.cz

Video zachycuje běžné, takřka rutinní činnosti člověka v produktivním a postproduktivním, seniorském věku. Rozdílný průběh obou dějů není jen obyčejným kontrastem mezi činností starého a mladého člověka. Jde o uvědomění si ztráty podvědomých schopností seniorského věku, kdy v raném mládí získané, rutinní schopnosti mizí a každý úkon je potřeba promyslet aktivní částí mozku. K projektu mne přivedly zkušenosti a strasti mojí babičky v jejím požehnaném věku a mé obdobné zkušenosti po automobilové havárii. Moje práce se tedy dotýká i určitého momentu vyloučení člověka postproduktivního věku, vyloučení, které si možná ani patřičně neuvědomujeme, nebo si ho nechceme připustit.

 

Společné výstavy:

2014 Diplomky 14, Výstava bakalářských a diplomových prací FUD UJEP, Galerie E. Filly a Fakulta umění a designu UJEP, Ústí nad Labem

2014 Československo, Galerie Bunker, Nitrianska galéria, Nitra, Slovenská republika

2013 Zrak, 5x5x5, Galerie Armaturka, Ústí nad Labem