Jakub Mottl

kuba.mottl@gmail.com

Zvrácený půvab (2024). Ve svém díle se zaobírám tématem, které je s lidstvem spjato již od nepaměti a bohužel nejspíš bude spjato až do jeho zániku. Tímto tématem je válka a destrukce s ní spojená. Toto i v dnešní době aktuální téma se snažím zpracovat pomocí iluze „hologramu”. Jako nosný pilíř využívám velký černý ocelový kvádr, který čerpá vizuální inspiraci z řemeslně dokonalých oltářů. Snaží se ovšem o moderní zpracování a čistotu designu i výroby. Kvádr slouží jako nosič klopené skleněné desky, do které jsou promítány animace různých válečných výjevů. Animace se snaží být do určité meze abstraktní, aby z ní byla zobrazovaná destrukce patrná až při bližším zkoumání. K vytvoření animací jsem využil kombinaci 3D a 2D digitálních technik. V díle se zaměřuji na estetizaci násilí a destrukce, čímž se snažím vytvořit kontrast mezi vizuální krásou a hrůzou zmiňovaného tématu.