Barbora Šimková

barush.simek@seznam.cz

Na 22. Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů 2018 v Jihlavě získala Bára Šimková (již jako absolventka) 1. místo v soutěži My Street Films 2018.
https://www.ji-hlava.cz/filmy/vidis-praha

Nabízí se zde hned několik spekulativních otázek, a to do jaké míry lze považovat prezentovanou akci za moje autorské vyjádření či co z uvedených materiálů vůbec vnímat jako umělecké dílo? Odpověď není jednoznačná. Znám jedno překrásné místo jménem Nákladové nádraží Žižkov. Přišlo mi smutné, že účely, k nimž je v současné době využíváno, jsou nedostačující a jeho budoucnost je ještě děsivější. Prožila jsem na tomto nádraží rok svého krátkého života a po nesčetných návštěvách i těch nejzapovězenějších koutů tohoto místa jsem se rozhodla uspořádat akci, na kterou se právě díváte. Oslovila jsem nejrůznější kamarády s návrhem oživit tento chátrající prostor nějakou kulturní aktivitou. Tématem se stal Veřejný zájem. Tento pojem je v poslední době hojně používán. Zájem je to všemožný, ale jen ne veřejný. Na celé kauze okolo nákladového nádraží považuji za nejbizarnější právě toto označení pro jeho zbourání a výstavbu tzv. multifunkční čtvrti nezbytné pro člověka 21. století, jež si bere pod křídla známá firma – společnost Sekyra group real estate. Cílem této akce bylo kromě pěkného dne s přáteli také sblížení lidí podobných zájmů, budování tzv. sítí, které mohou přinést inspiraci k další spolupráci a v neposlední řadě protest proti developerským choutkám a proti ničení města, které je pro obyčejné lidi čím dál víc uzavřené.

A BETTER WORLD IS POSSIBLE WHEN…Pro klauzurní práci v tomto semestru jsem vybrala soubor fotografií doprovázených textem v podobě reklamních plakátů. Jedná se o aranžované portréty inspirované asociovanými tématy, která považuji za problematická. Ve své práci vycházím z pomyslné rovnice politické=osobní a blízkého vztahu umění a aktivismu. Současně ji lze vnímat jako reakci na soudobé společenské problémy i ,,apolitičnost“ mladé generace obecně. Forma zobrazení je částečně podřízena době, ve které žijeme. Době, kde jsou reklama a konzum všudypřítomné a většina nemá chuť nebo čas se stavem světa vůbec zabývat. Proto jsem zvolila jednoduchost, údernost, banalizování daných problémů a snahu o vtip (prostředky reklamě vlastní) a využila reálných reklamních ploch městského mobiliáře. Instalaci ve veřejném prostoru v tomto případě považuji za zcela zásadní. Záměrně jsem vybrala centrum hlavního města, kde se namísto obytných domů nachází přehlcený spotřební ráj nebo kancelářské prostory.

Barbora Šimková, Klauzury 2010/2011 LS
Barbora Šimková, Klauzury 2010/2011 LS

Nabízí se zde hned několik spekulativních otázek, a to do jaké míry lze považovat prezentovanou akci za moje autorské vyjádření či co z uvedených materiálů vůbec vnímat jako umělecké dílo? Odpověď není jednoznačná. Znám jedno překrásné místo jménem Nákladové nádraží Žižkov. Přišlo mi smutné, že účely, k nimž je v současné době využíváno, jsou nedostačující a jeho budoucnost je ještě děsivější. Prožila jsem na tomto nádraží rok svého krátkého života a po nesčetných návštěvách i těch nejzapovězenějších koutů tohoto místa jsem se rozhodla uspořádat akci, na kterou se právě díváte. Oslovila jsem nejrůznější kamarády s návrhem oživit tento chátrající prostor nějakou kulturní aktivitou. Tématem se stal Veřejný zájem. Tento pojem je v poslední době hojně používán. Zájem je to všemožný, ale jen ne veřejný. Na celé kauze okolo nákladového nádraží považuji za nejbizarnější právě toto označení pro jeho zbourání a výstavbu tzv. multifunkční čtvrti nezbytné pro člověka 21. století, jež si bere pod křídla známá firma - společnost Sekyra group real estate. Cílem této akce bylo kromě pěkného dne s přáteli také sblížení lidí podobných zájmů, budování tzv. sítí, které mohou přinést inspiraci k další spolupráci a v neposlední řadě protest proti developerským choutkám a proti ničení města, které je pro obyčejné lidi čím dál víc uzavřené.

► 8 Photos

 

 

https://www.artalk.cz

 

Výstavy:

Společné výstavy a festivaly:

2019 Labyrinth, Výstava ateliéru Digitální média FUD UJEP, Pragovka, Praha

2016 Diplomky 16, Výstava bakalářských a diplomových prací FUD UJEP, Fakulta umění a designu UJEP, Ústí nad Labem

2016 Ze mě, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem (tisková zpráva)

2015 PALS – Performance Art Links, Stockholm, Švédsko

2015 5. Festival performance – Hlad, Galerie Ferdinanda Baumanna ve spolupráci s Performance Art Links Stockholm, Praha

2014 XENOFILIA, Galerie NTK, Praha (Radio Wave)

2014 Chuť, 5x5x5, Galerie Armaturka, Ústí nad Labem (Artalk.cz)

2012 Konec světa, Dům pánů z Kunštátu, Galerie G99, Dům umění města Brna, Brno (Artalk.cz, tisková zpráva, info)

2012 Crash Test 2012, Topičův salon, Praha (článek v Lidových novinách)

2011 Ostrale ´011, Zentrum für zeitgenössische Kunst, Dresden, Německo (info)

 

Ceny:

2011 Cena ateliéru Digitální média FUD UJEP

 

Stáže:

2015/2016 Fakulta umění a designu UJEP – ateliér Performance, Ústí nad Labem, zimní semestr (studijní stáž)