Terezie Adamová

tereza.ad@seznam.cz

www.bylonebylo-most.cz

Tři domovy. Momentálně obývám tři domovy, ve kterých mám pouze malý kousek svého osobního prostoru. Videa znázorňují všechny tři domovy a můj osobní prostor v nich. Obklopuji se věcmi, které s sebou neustále vozím a cestuji s nimi z místa na místo. Vytvořila jsem synchronní choreografii balení věcí do tašek, které nikdy nekončí a pořád se opakuje. (2021)

Po stopách vlasti s Terezou. Ironický komentář formou pseudoreportáže se věnuje “rekreačnímu ráji”, vznikajícímu na místě bývalého historicky hodnotného města Most, s kulisou nedaleké chemičky. Jezero vzniklo zatopením na místě starého města Most, které bylo zlikvidováno v 70. a 80. letech 20. století kvůli těžbě hnědého uhlí. Devastaci krajiny a likvidaci kulturních hodnot takových rozměrů si dnes už jen málokdo dokáže představit. Nyní jsme zde svědky megalomanských plánů na vytvoření nové rekreační oblasti. (2020)

Terezie Adamová, Klauzury 2018/2019 ZS
Terezie Adamová, Klauzury 2018/2019 ZS

Ve své klauzurní práci se zabývám starým městem Most. V poválečných letech zaniklo díky těžbě hnědého uhlí na severu Čech přes 80 obcí a měst, nejvýznamnějším příkladem je starý Most. V roce 1965 začaly demolice starého Mostu, které by se dnes mohlo významem historických památek měřit s jakoukoli památkovou rezervací v zemi. Likvidaci takových rozměrů si dnes už jen málokdo dokáže představit a přestože se jedná o vzpomínky pamětníků, lze je chápat i jako určitou připomínku pro další možné scénáře ve spojení s těžbou uhlí. Demolice města trvala přes 20 let a lidé z něj odcházeli postupně. Dnes se setkávám s lidmi, kteří o starém Mostě nevědí vůbec nic a to zejména moji vrstevníci. Celá práce je založená na audio nahrávkách rozhovorů s pamětníky, kteří mi o starém Mostě vyprávěli a vzpomínali na toto místo. V nahrávkách se prolínají osobní příběhy, vzpomínky na rozbořené město a porovnání s Mostem novým. Vytvořila jsem webové stránky, kde je umístěná mapa a fotografie s místem nahrávky, aby se k projektu dostali všichni a bylo vše na jednom místě. Ve veřejném prostoru v Mostě jsem vylepila samolepky na 5 místech s odkazem na webové stránky a QR kódem, který odkazuje vždy k jedné nahrávce. Místa jsou spojená se starým Mostem až na jedno jediné - Gymnázium, které jsem zvolila s cílem oslovit mladou generaci. Pomocí sociální sítě jsem uvědomila své vrstevníky o svém projektu a samolepkách ve veřejném prostoru. Cílem mé práce je sonda do historie, která je pro mnoho lidí již zcela zapomenutá.

► 7 Photos

 

 

Společné výstavy:

2022 Diplomky 22, Výstava bakalářských a diplomových prací FUD UJEP, Fakulta umění a designu UJEP, Ústí nad Labem

2021 Umění oceňovat, Moderní galerie AVU, Praha

2019 Labyrinth, Výstava ateliéru Digitální média FUD UJEP, Pragovka, Praha

 

Stáže:

2020/2021 Fakulta umění a designu UJEP – ateliér Aplikovaná a reklamní fotografie, Ústí nad Labem, zimní semestr (studijní stáž)