Eva Pejchalová (absolventka)

pejchalovaeva@seznam.cz

www.evapejchalova.cz

https://www.evapejchalova.cz/blogpejchalovaeva.blogspot.cz

www.artalk.cz

 

Téma disertační práce: Sociálně angažované projekty v kolaborativním umění

Anotace disertační práce:

Teoretická část disertační práce se soustředí na analýzu role kolaborativního umělce, otázky identifikace s druhými a hledání vlastní identity, na rozbor strategií, cílů a vizí sociálně angažovaných projektů v oblasti kolaborativního umění, a s ohledem na cílovou skupinu se rovněž dotkne řešení tématu problematiky opomíjených sociálních skupin a každodennosti v kontextu umění. Praktická část práce je soustředěna na vztahové umění, kdy jako umělkyně postupuji k materiálu umělecké práce skrze sociální kontexty, interpersonální vztahy, samotné umění dialogu a participativní přístupy. Výsledná práce staví na vytváření sítě sociálních vztahů a interaktivních situací a na uplatňování participativních přístupů a sociálních forem, které směřuji k vybrané marginalizované skupině lidí.

 

Pozvánka

Tisková zpráva