Tomáš Hájek

tomas.hajek001@gmail.com

Mansplaining (2022).V mojí práci jsem se zaměřil na téma mansplaining. Mansplaining je anglické složené slovo ze slov man – muž, explain – vysvětlit. Význam tohoto pojmu je jednoduchý. Jak už lze z názvu pochopit, jedná se o situaci mezi mužem a ženou, při které muž zpochybňuje názor ženy a přesvědčuje jí, že jeho názor je správný, a to i v případě, že žena tématu rozumí mnohem více. Ve videu, kde sám vystupuji jako hlavní aktér, se snažím vcítit do role těchto mužů a uvažovat jako oni. Nutno upozornit, že se s touto ideologií absolutně neztotožňuju. Svým videem ale otevírám toto téma a množství otázek s ním spojených.

 

 

Společné výstavy:

2023 XVII. Trienále českého exlibris 2023, Galerie Zahradní dům, Teplice