Adéla Marková

Inspirací pro natočení videa se staly události v mé rodině, které se udály v poměrně krátkém časovém úseku. Zemřel můj strýc a má sestra zjistila, že čeká dítě. Byla jsem přítomná vyklízení oblečení po mém strýci a přípravy oblečení pro ještě nenarozené dítě. Zaujal mne podobný princip a jistá symbolika oblečení, které je jakousi schránkou po někom nebo pro někoho. Video zachycuje (ve statickém záběru) přípravu a skládání dětského oblečení. Záběry jsou zpomalené, což podporuje soustředěnost a svátečnost dané chvíle.