Adéla Marková

V roce 1932 můj praděda vyrobil skříň a další nábytek. Babička, jeho dcera, se rozhodla léty poškozenou skříň zlikvidovat. Můj otec roku 2013 skříň rozebral, a chtěl ji spálit... Kusy dřeva, co po ní zůstaly, jsem proměnila v nový předmět, který nadále zůstane v naší rodině a budou ho třeba užívat mé děti a další generace.