Alexandra Naušová

Mojí klauzurní prací je projekt s názvem „Original-souvenir“. Jedná se o webové stránky, které návštěvníkovi umožní pomocí google-mapy a streetview libovolně cestovat po celém světě. Při prohlídkách krajin, rušných ulic nebo turistických míst se může uživatel stránky rozhodnout, že by právě z tohoto místa chtěl mít hmotnou památku. Vyplní si krátký formulář, který je v nabídce, a za cenu poštovného obdrží suvenýr – autorsky upravený předmět inspirovaný daným místem, které virtuálně navštívil. Na počátku práce mne nejprve zajímalo především přenesení virtuálního zážitku do hmotného předmětu a také to, jestli lze návštěvu v tomto zprostředkovaném prostoru vůbec za zážitek považovat. V celé práci se ale protíná mnohem více rovin a otázek, ať už se jedná o hodnotu a funkci suvenýru nebo o fakt, že i obyčejná polní cesta se může stát na okamžik významným místem s vlastním suvenýrem. Při tvorbě jednotlivých předmětů jsem použila již nepotřebné staré věci a ty jsem autorsky poupravila s ohledem na dané místo. Ke každému místu a věci jsem však přistupovala individuálně. Ať už jsem čerpala pouze z obrazového zdroje, nebo jsem si zjistila podrobnější informace o dané lokalitě, pokaždé jsem se však inspirovala estetikou běžných suvenýrů. www.originalsouvenir.org