Alexandra Naušová

V rámci limitů / Video se skládá ze záběrů pořízených během mých cest, v omezeném časovém průběhu dvou týdnů, videokamerou zabudovanou v osobním automobilu. Autokamera snímá neosobní záznamy cest, které najdou využití jen v případě nehody, či nějaké mimořádné události. Po naplnění kapacity záznamového média se nahrávky nenávratně, automaticky přemažou a nahradí je nové. Rozhodla jsem se zkoumat limity tohoto nástroje (nemožnost změnit záběr, malé obrazové rozlišení) a využít je ve své práci. Kombinuji záběry, které vznikly jen jako pouhý záznam cesty s těmi, co byly pořízeny při cíleném natáčení, kdy jsem zkoumala, jakým způsobem nejlépe s limity kamery, a tedy i automobilu, pracovat. Při hledání východisek, jak dále naložit s technickými záběry z cest, pro mě byla klíčová vizualita mechanických technických záběrů a hledání nových možných významů. Vytvořila jsem krátký, absurdní příběh. Je složen se záběrů a momentů, které by jinak upadly v zapomnění. Svým výběrem, hledáním nových spojitostí a významů, se jim snažím dát novou šanci na uchování.