Alexandra Naušová

PIM - pen in mouth. Série objektů reaguje na frustraci posledních měsíců a vychází z experimentu často citované studie Fritze Stracka a hypotézy zpětné vazby obličeje. Tato studie popisující vytvoření umělého úsměvu pomocí vložení tužky do úst byla mnohokrát opakována, nikdy však se stejným výsledkem. Nejrůznější zdroje uvádí, že umělý úsměv nám zlepší náladu, navodí dobrou atmosféru a pomáhá řešit naše reálné problémy. Vytvořením zdravotnické pomůcky PIM reaguji na potřebu upřednostňovat reálná dlouhodobá řešení před těmi jednoduchými. Občas však přijde moment, kdy nejlepší řešení všech našich problémů je vložení si tužky do úst.