Alexandra Naušová

Efektivní výzkum na poli současného umění. Reagujeme na sociologický výzkum, který mapoval základní postoje k Ceně Jindřicha Chalupeckého napříč uměleckou scénou. Vytváříme vlastní výzkum, jenž se zabývá nejrůznějšími aspekty participace diváka ve výstavním prostoru. Do galerie jsme umístili čtyři bezpečnostní kamery, které snímají pohyb návštěvníků. Každý den materiál analyzujeme a výsledky zadáváme do grafů, které prezentujeme na obrazovce v galerii pomocí webové stránky http://www.efektivnivyzkumnapolisoucasnehoumeni.cz/