Alexandra Naušová

Výskyt plevelů v historickém centru města Znojma. Dílo dokumentuje současnou podobu historického centra Znojma prostřednictvím práce s rostlinami, které samovolně rostou a organicky se proplétají mezi dlažbou a kamením. Ve své podstatě se nijak zásadně neliší od rostlin, které jsou cíleně vysazovány na místa jim vyhrazená. Autorka díla se sedm let věnovala studiu umění v ateliéru Digitálních médií na FUD UJEP v Ústí nad Labem. Nyní je také studentkou oboru Vinohradnictví a vinařství na Zahradnické fakultě Mendelu a žije ve Znojmě.