Barbora Ondřichová

Autorka se ve své diplomové práci zabývá osobním virtuálním archivem. Zpracovala cca 100 000 zpráv za posledních šest let, které vznikly v rámci její komunikace s matkou, sestrou a partnerem. Provedla analýzu všech dat, tedy vyhodnotila témata komunikace a vzájemné reakce na dané okruhy témat. Snažila se klasifikovat komunikační schémata a odhalit osobité způsoby vyjadřování jednotlivých osob. Na základě takto zpracovaného osobního virtuálního archivu pak s použitím platformy pro tvorbu ChatBotů vytvořila ChatBoty pro konkrétní blízké osoby. Díky vytvořeným komunikačním schématům vznikají v jednotlivých konverzacích určitá hluchá místa, přestože v celku máme dojem, že komunikace běží normálně mezi dvěma osobami. Vzniká zde otázka, jak komunikační technologie mohou zasahovat do našeho soukromí, jak ovlivňují naší komunikaci a tím pádem i myšlenkové pochody. Celá práce také přináší znepokojení nad nenápadností, s jakou se pozvolné technologické výdobytky mohou vkrádat do našich soukromí a zda vůbec soukromí ve virtuálním prostoru lze alespoň v nějaké míře udržet.