Barbora Šimková

A BETTER WORLD IS POSSIBLE WHEN…Pro klauzurní práci v tomto semestru jsem vybrala soubor fotografií doprovázených textem v podobě reklamních plakátů. Jedná se o aranžované portréty inspirované asociovanými tématy, která považuji za problematická. Ve své práci vycházím z pomyslné rovnice politické=osobní a blízkého vztahu umění a aktivismu. Současně ji lze vnímat jako reakci na soudobé společenské problémy i ,,apolitičnost“ mladé generace obecně. Forma zobrazení je částečně podřízena době, ve které žijeme. Době, kde jsou reklama a konzum všudypřítomné a většina nemá chuť nebo čas se stavem světa vůbec zabývat. Proto jsem zvolila jednoduchost, údernost, banalizování daných problémů a snahu o vtip (prostředky reklamě vlastní) a využila reálných reklamních ploch městského mobiliáře. Instalaci ve veřejném prostoru v tomto případě považuji za zcela zásadní. Záměrně jsem vybrala centrum hlavního města, kde se namísto obytných domů nachází přehlcený spotřební ráj nebo kancelářské prostory.