Barbora Šimková

Tématem mé klauzurní práce se stalo recyklování potravin. Jak jsem již uvedla v semestrech minulých, vycházím z pomyslné rovnice osobní=politické, a tak není náhodou, že i tato práce úzce souvisí s mým životní stylem a tedy i politickým postojem. Dumpster diving je způsob obživy, který u nás doma vedle pěstování a zpracovávání těchto plodin běžně praktikujeme. O tomto fenoménu existuje celá řada článků a dokumentů. Přesto si myslím, že pro mnoho "normálních“ lidí je to neprobádaná oblast, které není od věci se v euroatlantické společnosti věnovat. Jen v Evropské unii končí každý rok na skládce devadesát milionů tun poživatelných potravin.