Gabriela Kronďáková

Video představuje rozhovor mých prarodičů, kteří spolu žijí přes padesát let. Oba mají svůj svět. Babička se zabývá rodinou, jejími členy a řeší témata s rodinou spojená. Na realitu nahlíží pragmaticky. Dědeček řeší existenciální otázky, nekonečnost prostoru a vesmíru. Výsledkem je jakýsi míjený rozhovor, který se snaží postihnout jejich soužití a komunikaci, ovšem nesnaží se situaci hodnotit nějak kriticky. Spíše nahlížím na téma z pohledu vzájemné tolerance a pochopení.