Gabriela Kronďáková

Ve své klauzurní práci jsem se zabývala tématem sociálních rolí v našich životech a jejich proměnou a prolínáním s ohledem na konkrétní situaci nebo komunikaci s konkrétními osobami. Výsledkem je videoinstalace tvořená velkoplošnou projekcí a naproti ní je umístěn menší monitor. Pokusila jsem se vytvořit jakousi modelovou situaci. Velká projekce zachycuje moji tvář, která se svým projevem snaží ilustrovat danou roli a její výraz se proměňuje s ohledem na osobu, která je v daný okamžik zobrazena na protilehlé obrazovce monitoru.