Gabriela Kronďáková

50°05‘05.5“N 14°36‘46.5“E. Video se pokouší zachytit rozdílné vnímání dané situace z pohledu tří osob. Osoby spojuje daná konkrétní situace a prostor. Oslovila jsem tři dívky, které se vzájemně neznaly a požádala je, aby usedly na lavičky v parku a čekaly, a to bez informace, zda má toto čekání nějak vyústit. S několikadenním odstupem jsem pak zpětně zaznamenala výpovědi účastnic akce, jejich reflexe dané situace. Následně jsem se všemi rekonstruovala danou situaci, natočila ji a video bylo doplněno titulky, v nichž jsou zaznamenány tři odlišné výpovědi tří zúčastněných osob. V jejich zpětných komentářích se odráží náznak možného navazování kontaktů a vnímání druhých a konkrétní situace tak může vypovídat o obecnějších principech a schématech atd.