Gabriela Kronďáková

Věnuji se vzpomínkám a rodinné archeologii. Zabývám se rekonstrukcí minulosti, která je znovu prožívána v nových souvislostech a jiném kontextu, a která se ve vzpomínce stává přítomností. Také mne zajímá proměna vzpomínky a vlivy, které ji v průběhu času mohou pozměnit. Zrestaurovala jsem původní rodinnou fotografii a pokusila se oživit vzpomínku na konkrétní situaci čtyřem osobám, které jsou na fotografii zachyceny. Pohled všech čtyř směřuje stejným směrem, ovšem fotografie již neukazuje, kam a na co hledí. S každým z nich jsem nahrála zvukový záznam, ve kterém každý popisuje svoji osobní vzpomínku na danou událost. Původní rodinnou fotografii jsem pak doplnila právě dle odlišných výpovědí všech čtyř osob.