Gabriela Procházková

Tato práce reflektuje tzv. Schrödingerovu kočku - myšlenkový experiment, někdy popisovaný jako paradox, definovaný rakouským vědcem Erwinem Schrödingerem v roce 1935. Jde o ilustraci paradoxu, kdy něco, co tady bylo, fyzicky není, v myšlenkách ale může být. Fyzická nemožnost představit si smrt v mysli někoho živého. Vidíme zde část mrtvé kočky, které je dán nový život. Pomocí světelných zdrojů – zářivkových trubic a LED žárovek jsem zrekonstruovala její tělo. Lebka zůstává původní.