Hana Rummelová

Pokusila jsem se navázat kontakt s ptáky napodobováním jejich zpěvu. Nejprve jsem zaznamenávala, jak se s nimi snažím komunikovat, a to ve formě videa, které zaznamenávalo pohled směrem nahoru do korun stromů s mojí hlavou v dolní části obrazu. Celý proces a sběr záznamů trval několik měsíců. Na závěr tohoto dlouhodobého procesu jsem ve studiu nahrála jednotlivé zpěvy ptáků, jak jsem se je naučila, a sestříháním těchto zvuků jsem vytvořila chór ptačího zpěvu, který je spojen opět s pohledem do korun stromů.