Hana Rummelová

Můj dědeček celý život maluje obrazy. V průběhu let si vytvořil svébytné metody a postupy. Vzhledem k tomu, že dědeček je neškolený samouk a já jsem studentkou vysoké umělecké školy, chtěla jsem s dědou vést debaty o umění, o tom, co pro něj malování znamená a chtěla jsem od něj také, aby mne poučil podle toho, jak sám maluje. Výsledkem mého dlouhodobého projektu je video, kde děda hovoří o své práci a udílí mi rady, jak malovat, a dále dva obrazy namalované mnou a dědou.