Jakub Korselt

Na základě fotografií nočního města jsem vystavěl souhvězdí, která pomocí trojrozměrné slideshow následně jedno po druhém promítám a vytvářím jakousi iluzi letu vesmírem, jehož hvězdy a galaxie jsou ovšem tvořeny světly města. Obraz je doprovázen lehce naddimenzovanými autentickými zvuky z konkrétních míst. Projekce je doplněna atlasem, ve kterém kresebně zaznamenávám souhvězdí vycházející právě z vesmíru mého města. Celá práce je jakýmsi hledáním paralel vesmíru a mého mikrokosmu.