Julie Hrnčířová

Starými pohlednicemi jsem se začala zabývat na stáži ve Francii. Prvním impulsem mé práce se stal fakt, že pohled je intimní a něčí osobní věc, která se dá dnes koupit v každém antikvariátě a bazaru. Každý dnes může vlastnit za pár korun pohled, který byl dříve určený k přečtení jen jednomu konkrétnímu člověku. Většinou si tyto pohledy kupují lidé kvůli vizuální stránce nebo historické hodnotě. Já jsem se zaměřila na textovou část a začala sbírat zajímavé až bizarní příběhy. Rozhodla jsem se, že se pokusím pokračovat v příběhu z některých pohlednic. Přijala jsem roli původního odesilatele a na základě každé jednotlivé pohlednice jsem si vytvořila novou současnou pohlednici. Snažila jsem se napodobit rukopis odesilatele a pokračovala jsem v příběhu z původní pohlednice. Ve smyšleném textu jsem se pokusila oživit něco z minulosti a navázat na již zapomenutou komunikaci.