Karim Tarakji

Tajemství jsou velkou součástí našeho života. Každý je má a každý z nás zná tajemství, jež s námi sdíleli jiní lidé. Moje práce se zaměřuje na sdílení těchto momentů, na mezilidskou komunikaci a na prohloubení vzájemné důvěry mezi lidmi. Tím, že mezi sebou sdílíme svá tajemství a důvěrné informace, poznáváme se navzájem a dokážeme tak pochopit myšlení a chování jiných lidí. Zaměřil jsem se na nejhlubší a nejtajnější momenty našich životů, které si s sebou celý život neseme. Tím, že jsme tyto momenty sdíleli navzájem, mohl jsem proniknout do hloubi duše zúčastněných lidí a naopak. Tajemství jsou reprodukována skrze sluchátka, která umožňují ponořit se do duše jiné bytosti. Ke sdělení zpovědí jsem použil svůj hlas s ohledem na zachování anonymity a také se snahou vytvořit jakési univerzální zpovědi.