Karim Tarakji

V poslední době se zajímám o matematicko-fyzikální teorii chaosu. K tomuto tématu jsem začal přistupovat jako k možnosti pochopení a porozumění určitým jevům dějícím se v mém životě a společnosti. Rozhodl jsem se pro dlouhodobé zpracovávání tohoto fenoménu a při zvažování, jak se postavit k danému dílu, jsem se rozhodl pro zpracování metaforou. Jako zástupný prvek řádu jsem zvolil laserový paprsek (svazek uspořádaných fotonů letící jedním směrem) a dále jsem použil nenewtonovskou kapalinu, která znázorňuje chaotický pohyb, jenž částečně vstupuje do roviny laseru. Snažím se celý tento vstup chaosu zachytit extrémně dlouhodobou expozicí fotografického papíru. Divák má možnost nahlédnout do jakési laboratoře, kde se odehrává celý proces a následně pak vidět již exponované fotografické papíry, na které byl proces zaznamenán.