Klára Kelovská

Klauzurní práce s názvem Téma se určitým způsobem vymezuje právě vůči povinnosti řešit zadaný úkol, zadané téma. Rozhodla jsem se tedy záměrně nevybrat si jedno konkrétní téma z nabízeného seznamu, ale cíleně a systematicky zpracovat všechna témata, přičemž všechny práce propojuje papír formátu A4 se soupisem více jak dvaceti témat. Vytyčila jsem si cíl splnit kompletně celý seznam a snažila jsem se pracovat s lehkostí, hravostí a nadsázkou. Pracovala jsem napříč různými médii (video, fotografie, performance, frotáž atd.).