Klára Kelovská

Již téměř rok žiji v novém bydlišti. Přestože jsem neměla šanci osobně poznat své sousedy, nevědomky se stali nedílnou součástí mého každodenního života. Zaměřila jsem se na zvuky, na které si ovšem časem zvykneme a ani je již nevnímáme. Vše jsem se pokusila spojit ve třech výstupech. Nahrála jsem téměř osmihodinový zvukový záznam přes podlahu. Divák má možnost poslechnout si dokumentární nahrávku a pokusit se identifikovat zvuky, které osobně vnímám jako velmi intenzivní. Zvuky jsou různorodé, ne vždy jsem si byla jednoznačně jistá tím, co je vytváří. Začala jsem se tedy zamýšlet nad jejich původem a snažila jsem se je nasimulovat ve videích. Videa prezentuji beze zvuku, divák si tedy sám musí domýšlet zvuk ke konkrétnímu videu, tak jako já si domýšlím, co zvuky v sousedním bytě vytváří. Nezůstala jsem ale pouze u myšlenky, jak tyto zvuky vznikají, ale zamýšlela jsem se i nad tím, v jaké situaci. Zinscenovala jsem tři krátké příběhy, banální rodinné situace, které jsou propojeny nasimulovanými zvuky.