Linda Páleníková

„Velfér systém“ jsou „pomocníci“ zajišťující blahobyt, komfort a pohodlí. Když jsem Velfér systém vymýšlela, vycházela jsem z činností, které denně instinktivně dělám, a které jsou mi osobně příjemné. Systém je konstruován tak, abychom mohli zcela propadnout uvolnění - Ducánek, připomenout si pevné mateřské objetí, které simuluje Kolenáč, a konečně Objímák, jenž nám dovoluje zcela jím prostoupit a tulit se do sytosti.