Lucie Růžičková

Kancelář. Kancelářský prostor je místem pro jasně vymezená pravidla a typické předměty, jež disponují konkrétním využitím a jednotícími znaky. Instalací otevírám absurdní situaci reálně neuskutečnitelných pohybů jednotlivých komponentů pracovní plochy. Administrativní předměty společně utvářejí mysteriózní efekty, jejichž tvarová i zvuková souhra narušuje právě kancelářský stereotyp. Pohyb každého kancelářského zařízení je podřízen jeho tvaru a reálně vykonávané činnosti.