Marie Scheerbaumová

Zabývám se otázkou paměti, selekce, zapomínání a mizení a obrazně se snažím tyto jevy zachytit pomocí procesu síření a následného blednutí, stejně jako je tomu u vzpomínek. Reprodukce fotografií z ústeckého archivu, na kterých jsou v hojném počtu zastoupeny plochy sadů, stromů, původních odrůd, jsem agresivním chemickým procesem částečně odbarvila. Stejně poškozujícím způsobem jsem ovlivnila i starou odrůdu jablek Ontario. Chemická reakce, kterou jsem zvolila - proces síření, je spojena taktéž s Ústím nad Labem, jeho chemickým průmyslem a těžbou uhlí. Při spalování uhlí se vylučují škodlivé emise oxidu uhličitého, oxid síry, oxid dusíku a další těkavé organické sloučeniny. Objekt – mísu chemicky poškozených jablek doplňuje série tří velkoformátových, černobílých fotografií, také chemicky destruovaných. Proces síření je postupný a dlouhodobý a obrazně se stává paralelou historických procesů.