Marie Scheerbaumová

Mazání medu kolem pusy. Připravila jsem site-specific akci určenou přímo pro prostor Domu umění Ústí nad Labem v rámci výstavního projektu Mo(nu)mentální topografie, konkrétně pro výstavu Crystallized. Na vernisáži uskutečním akci, během které budu mazat zúčastněným med kolem pusy. Následně bude záznam z této akce součástí výstavy. Akce vychází ze známého přísloví. Mazat med kolem pusy znamená lichotit někomu, pochlebovat mu, příliš ho vychvalovat s cílem získat ho na svoji stranu. Já budu doslovně dělat to, o čem přísloví hovoří. V přeneseném významu se tato akce snaží být kritikou společenských procesů či politických praktik.