Marie Scheerbaumová

Šperk byl vytvořen z nalezených českých granátů, které byly v době národního obrození symbolem Čech. Pozdrav Nazdar je spojen s rokem 1851, kdy byla zahájena sbírka na obnovu vyhořelého Národního divadla a dobrovolníci tehdy vybírali příspěvky do kasiček s nápisem: Na zdar důstojného Národního divadla. Heslo Národ sobě je také spojeno s Národním divadlem. Za použití těchto symbolických prvků se snažím dotknout české národní identity. Něco pro náš národ symbolického a hodnotného používám pro vytvoření jaksi nedokonalého šperku. Cíleně pracuji s ironií, nadsázkou a vtipem. Šperk bude vystaven přímo v prostorách Poslanecké sněmovny. Rovněž jsem svůj šperk nabídla firmě Granát Turnov s možností jeho zavedení do výroby.