Martin Krupa

Příběh II je krátkou sekvencí sestavenou ze tří, na sobě nezávislých mikro-příběhů. Intimní blízkost kamery, ticho bez očekávatelných dialogů a pouze hra očí, pohybů a gest jsou hlavním narativním prvkem. Nejasnost situací budí napětí, aniž by divák dostával jasné odpovědi na otázku, čeho je svědkem.