Martin Krupa

Videosmyčka zachycuje sled nedokončených činností, které jsou sami o sobě obyčejné a přirozené. Jedna myšlenka není domyšlena a vytváří novou, jako jedna činnost není dokončena a pokračuje jinou. Ona nedokončenost a obyčejnost však v celkovém uspořádání vytváří nepřirozenost a iracionálnost, kterou se každý snaží racionálně objasnit. Předměty se nazpět vrací sami bez povšimnutí, aby se vydaly na stejnou cestu. Obrazová a zvuková podivnost, která nás doprovází, vytváří příjemnou snovou atmosféru. Plynulost a snovost obrazu se syntézou jednotlivých racionálních činností je iluze alegorie návaznosti myšlenek a jejich smysluplnosti.