Martin Krupa

Instalací tvořenou čtyřmi videosmyčkami se snažím zprostředkovat konkrétní techniky manipulace. Výběr spektra těchto manipulativních technik není náhodný, ale vychází z přesně definovaných postupů a manipulativních strategií. Cíleně také pracuji s určitou nadsázkou a vytvářím jakousi umělou, modelovou situaci. Zabývám se otázkou, zda jsme schopni si uvědomit únosnou hranici manipulace a pokouším se vyvolat situaci, která by mohla v divákovi oživit jeho osobní zkušenost.