Martina Lišková

V této práci se věnuji vzpomínkám a tomu, jak mohou být dětské vzpomínky vlivem času zkresleny, jak si např. vybavujeme konkrétní místo nebo událost, jak si vykládáme význam slov apod. Inspirovaly mne nejprve vlastní vzpomínky, později mne ale začalo zajímat, zda i ostatní lidé zažívají něco podobného. Oslovila jsem tedy přibližně třicet osob a požádala je o záznam své vlastní zkušenosti, jak se do jejich vzpomínek promítla „dětská optika“. Výsledná instalace je tvořena pouze několika záznamy, které nejlépe reprezentují řešené téma.