Matěj Kolařík

Krtičáci - Krátký film zachycuje jeden den z prostředí malebné vesnice, kde převládá nezaměnitelný stereotypní životní rytmus s nádechem nudy a klidu plného alegorických obrazů, ve kterých vystupují převážně postarší venkované. Předem připravená mystifikace, díky níž se autor nastražením uměle vytvořených krtinců na ploše místního fotbalového hřišti stává narušitelem atmosféry tohoto klidného, jakoby zapomenutého místa s pomalu plynoucím časem, má snahu nabourat každodenní schémata venkovského života a vyvolat reakce u místních obyvatel. Toto rozvíření stojatých vod se pak uzavírá v jakési pomyslné smyčce, kdy je celá scéna autorem nakonec navrácena do původního stavu a následující dny mohou opět plynout ve svém navyklém rytmu.