Matěj Kolařík

Divák má možnost úzkým průhledem v závěsu nahlédnout do prostoru, který je jakýmsi skladištěm nebo částí ateliéru, kde se nacházejí různé předměty včetně malířského stojanu, rolí papíru, soklu, rámů atd. Nedílnou součástí této skrumáže je obraz nedbale položený na židli, opřený o stěnu. Tento odložený obraz se zlatým rámem nám představuje motiv klasického zátiší. Zdá se, že předestřená situace neukazuje nic neobvyklého, tedy až do té chvíle, než pochopíme, že obraz je odrazem v zrcadle a podstatnou součástí celého výjevu je i reálné zátiší, které ovšem zůstává divákovi skryto.