Matěj Kolařík

Ve své klauzurní práci se zabývám vymezením prostoru v rámci svého bezprostředního okolí. Modifikuji ho tak, že získává jiný, nový rozměr. K tématu mne přivedla zkušenost společného užívání a sdílení prostoru s mým spolubydlícím. Výřez z prostoru společného pokoje o velikosti 100 x 100 x 100 cm neboli 1 metr krychlový vymezuje a reprezentuje můj osobní prostor. Jedna z fotografií představuje konkrétní výřez a druhá prostor, ze kterého byl výřez pořízen. Vyříznuté předměty jsou jakýmsi důkazem o provedené akci.